Introduceți cuvântul cheie

Certificat de garanție

                                                

                                                          

                                               

                                                      Articole din piele naturală

    Produsele din piele naturală comercializate de Desculț pe glie S.R.L, CUI 38381557, nr. de ordine in registrul comerţului J35/4132/2017, având sediul social în jud. Timiș, sat Liebling (com.Liebling) nr.507, cu punct de lucru în jud. Timiș, Timișoara, str. Craiova, nr 8 și unitate specializată de service………….., sunt însoțite de factură, fișa tehnică și certificat de garanție valabil pe o perioadă de 2 ani de zile în conformitate cu prevederile OUG nr. 140/2021, OG 21/1992, OG 34/2014

    Pentru acordarea garanției vă rugăm să consultați instrucțiunile de întreținere, utilizare și curățare a produselor cumpărate. Pierderea facturii duce la pierderea garanției.

    Toate accesoriile din piele Desculț sunt lucrate prin metode hand-made sau handcrafted de prelucrare a pielii, în confecţionarea acestora fiind folosite materiale naturale, prelucrate manual și mecanizat astfel, acestea pot prezenta particularităţi legate de culoare, textură şi anumite neregularităţi, ce nu trebuie considerate defecte, ci semne distinctive care oferă identitate conturând caracterul fiecărui produs.

    Garanţia se aplică oricărui produs din piele naturală achiziţionat prin intermediul www.descult.com.ro, din atelier sau spaţii partenere.

    Modalitatea prin care se asigură consumatorului garanţia este repararea, înlocuirea produsului sau restituirea contravalorii produsului. Repararea va fi asigurată în cel mult 15 zile calendaristice de la data revenirii în atelier, de asemenea, contravaloarea produsului se va restitui in cel mult 15 zile calendaristice de la data returnării.

    În condiţiile respectării instrucţiunilor de întreţinere, produsul prezintă parametri de calitate şi performanţe normale (la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil), date fiind natura şi scopul pentru care a fost realizat produsul. 

    Articolele din pile naturală comercializate de Desculț sunt concepute ca accesorii de modă. Greutatea admisă pentru genţile crossbody este de până la 700 gr – 1 Kg, pentru genţi shopper sau traiste de până la 2 kg, iar pentru plicuri maxim 300 gr.

                                                         Garanția de conformitate

                                                      modalităţile de asigurare a garanţiei

   – Vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării produselor și care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă. În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de (a) aducerea în conformitate a produselor, (b) de o reducere proporțională a prețului sau (c) de a obține încetarea contractului, în condițiile prevăzute de OUG 140/2021.

   (a) Pentru ca produsele să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă impunând vânzătorului costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, motiv pentru care vânzătorul poate raspunde cu refuz.

   (b) Consumatorul are dreptul fie să obțină o reducere proporțională a prețului, fie să obțină încetarea contractului de vânzare în oricare dintre următoarele cazuri: (I) vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea potrivit prevederilor sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate produsul; (II) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia; (III) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare; (IV) vânzătorul a declarat că nu va aduce produsele în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Consumatorul nu are dreptul de a obține încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră.

   – Consumatorii pot opta pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea produselor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

  – După expirarea termenului de doi ani de la data achiziției consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii OG 21/1992

  – Reparațiile sau înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiții: (I) fără costuri: costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare; (II) într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea produselor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii; (III) fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura produselor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat produsele în cauză. În cazul în care neconformitatea urmează să fie remediată prin repararea sau înlocuirea produselor, consumatorul pune produsele la dispoziția vânzătorului, curățate la interior și exterior. Vânzătorul preia produsele înlocuite pe propria cheltuială. 

   – În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenul de doi ani prevăzut mai sus se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator.

   – În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru produsele care înlocuiesc produsele neconforme, termenul de doi ani prevăzut de lege începe să curgă de la data înlocuirii.

   – Reducerea de preț este proporțională cu diminuarea valorii produselor primite de consumator în comparație cu valoarea pe care produsele ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

   – Consumatorul are optiunea de a-și exercita dreptul de a obține încetarea contractului de vânzare printr-o declarație către vânzător.

                                                         Pentru o utilizare îndelungată

                                 respectaţi instrucţiunile de întreţinere de mai jos:

   – Condiţia esenţială pentru un tratament adecvat de îngrijire a pielii este curăţarea de suprafaţă cu o cârpă moale şi uscată. Produsul se va depozita în încăperi uscate şi aerisite.

   – Toate tratamentele pentru îngrijirea pielii trebuie efectuate cu multă precauţie. Înainte de aplicarea pe întreaga suprafaţă, orice produs de întreţinere se va testa pe o suprafaţă mică, într-o zonă mai puţin vizibilă (nu comercializăm produse de întreţinere).

   – La îngrijirea pielii nu se vor utiliza agenţi de curăţare agresivi (de exemplu, pentru îndepărtarea petelor nu se vor utiliza solvenţi, terebentină, polish pentru mobilier sau alte substanţe neadecvate).

   – Pentru o bună întreţinere nu expuneţi produsul perioade îndelungate la umiditate sau lumină solară intensă. Factorii de mediu pot deteriora ireversibil pielea. Uscarea se va face lent, la temperatura camerei, departe de orice sursă de caldură (în cazul genţilor confecţionate din piele cerată se exclude categoric expunerea la umiditate/ploaie, de regulă acestea se comportă diferit în sensul că “iau forma cumpărătorului”adică, pe porţiunile mai des atinse va apărea o uşoară urmă de umbrire, in opinia noastră se află într- un proces de personalizare/personificare).

   – Pentru curăţarea petelor uscate de murdărie se va utiliza o pânză moale, umezită într-o soluţie de apă calduţă în care s-a dizolvat puţin săpun cu ph neutru. Se pot curăţa suprafeţe mari de piele, dar se va evita udarea pielii în profunzime!

   – Nu se spală aceste produse în maşina de spălat!!!

   – În ceea ce privesc genţile din piele naturală, vopsite în atelierul Desculț se recomandă un tratament special de manipulare, acestea fiind vopsite cu produse ecologice (producţie Italia, SUA şi Ro) prietenoase cu mediul, pe bază de apă sau alcool, având o sensibilitate aparte, purtarea lor se va face cu responsabilitate. Nu se recomandă expunerea la factori severi de mediu: o sursă puternică de căldură, umiditate, ploaie, zăpadă etc (Dacă se udă se va şterge uşor cu o pânză moale şi se recomandă usucarea la temperatura camerei, fără a intra în contact direct cu surse de caldură). Pentru curăţare recomandăm să folosiţi o pânză moale umezită cu apă, nu folosiţi lavete /şerveţele umede, acestea conţin substanţe chimice.                            

Nu se expun/depozitează perioadă îndelungată în razele solare, a ultravioletelor (balcon, terasă, etc), deoarece pot duce la decolorarea şi deteriorarea pielii. În cazul produselor vopsite cu vopsea pe bază de apă se recomandă ferirea de ţesături care pot provoca zgârieturi sau orice acţiuni fizice, acestea îl pot deteriora. Aceste proceduri au fost testate/verificate în atelierul nostru.

   – Articolele din piele întoarsă, piele de antilopă sau nabuc, se perie cu o perie specială potrivită fiecărui tip de piele. Nu folosiţi apă pentru că faţa materialului s-ar putea păta. Petele de ulei sau de grăsime se îndepărtează folosind soluţie contra petelor, specială pentru pielea întoarsă, pielea de antilopă sau nabuc. Nu comercializăm produse de îngrijire.

   – Pielea naturală, ca orice alt material de altfel, are uzură, recondiţionarea se poate face în ateliere dedicate acestei proceduri.

   – Genţile prevăzute cu accesorii (ștrasuri, cristale, capse, ținte, etc.) sunt sensibile la impact și în timp, accesoriile se pot detașa sau deteriora. Deteriorarea sau detașarea acestora nu reprezintă o lipsă de conformitate.

   – Deoarece pielea nu este un produs impermeabil se recomandă purtarea ei pe timp uscat, excepție făcând pielea finisată cu peliculă cauciucată sau cea special creată pentru mediul umed. Apariția unor pete pe suprafața pielii cauzate de umezeală, apă, zăpadă, nu reprezintă o deficiență sau o lipsă de conformitate.

   – Articolele realizate din piele lăcuită, piele metalizată sau din velur având pattern realizat cu peliculă lucioasă se curăță de praf cu o cârpă moale și uscată.

                                         Condiţii în care garanţia devine nulă

  • Decolorarea produsului sau a unor părţi componente în urma expunerii prelungite la factori severi de mediu (soare sau la o altă sursă puternică de căldură, umiditate, ploaie, zăpadă etc.);
  • Deteriorări ale produsului în urma unor calamităţi (foc, cutremur, inundaţie, trăsnet etc.), accidente consecvente sau întâmplătoare, incendiere sau furt;
  • Defecte produse de transportul, manipularea şi depozitarea în condiţii improprii (temperatură şi umiditate excesivă, şocuri termice – variaţii de tip cald/ rece, imersare etc.);
  • Defecte cauzate de utilizarea neadecvată, în mod abuziv, incorectă, modificată a produsului şi/ sau în condiţii improprii, altele decât cele pentru care acesta a fost testat şi proiectat;
  • Utilizarea produsului, fără acordul prealabil al producatorului, în scop profesional (de exemplu distribuţie corespondenţă etc.) şi/ sau pentru un regim de utilizare sever sau intensiv, de tip industrial;
  • Intervenţia, repararea sau modificarea făcută de persoane neautorizate, inclusiv vopsirea produsului;
  • deteriorări ale produsului cauzate, voluntar sau involuntar, de şocuri mecanice (rupere, agăţare, lovire, zgâriere etc.), animale de companie, rozătoare şi alţi dăunători;
  • Întreţinere defectuoasă (curăţarea folosind metode sau produse neadecvate).
  • Uzura morală şi fizică normală a produsului.
  • Genţile şi plicurile sunt destinate exclusiv ca accesorii deci nu pot fi folosite ca bagaje de voiaj şi/sau nu se vor folosi pentru transportul cumpărăturilor(alimente) din supermarket.

  

  

ro_RORO
Select your currency
RON Leu românesc
EUR Euro